Envíos Gratis  en pedidos superiores a 60€ (sólo península)

Aviso Legal

1 LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información (L.S.S.I.), divúlgase a seguinte información xeral:

Que o dominio www.embutidoslalinense.com a partir de agora no sitio web estea rexistrado a nome de EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. con domicilio social en Lg Agruchave nº 14-16, 36500 - Lalín (Pontevedra); empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Volume, da sección, Folio, Folla, primeiro rexistro, provista de CIF ESB36020998, a partir de agora O TITULAR

2 CONDICIÓNS DE USO

I. - USUARIOS/AS

O acceso e / ou uso do sitio web www.embutidoslalinense.com, atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese momento, plenamente e sen ningunha reserva, estas condicións xerais, así como as condicións particulares que, cando apropiar, complementar, modificar ou substituír as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Do mesmo xeito, está prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a non ser que teña a autorización dos seus lexítimos propietarios ou se estea legalmente permitido.
 • Calquera violación dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter o contido do sitio web por calquera medio que non sexa o posto a disposición dos usuarios, así como os usados ​​normalmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O PROPIETARIO poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e / ou uso dos mesmos..

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Está permitida a reprodución, total ou parcial, de calquera dos servizos ou contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, etiqueta do establecemento, denominación, logotipo, lema ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • En ningún caso, O PROPIETARIO será responsable do contido ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se fai o "hiperenlace" ou da información e declaracións incluídas nela.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera tipo que puidesen ser causados ​​por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web e / ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente e fraudulento, en contra das presentes Condicións Xerais, boa fe, usos xeralmente aceptados ou orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo e servizos do sitio web é indefinida. Non obstante o anterior, O PROPIETARIO resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo web ou calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se inclúen na terceira condición.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas condicións xerais rexeranse pola lexislación española. EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. e o usuario, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lle poida corresponder, sométese á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para calquera dúbida que poida xurdir ou accións a exercer derivadas da prestación do servizo web e do seu servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido aquí.

No caso de que o usuario estea domiciliado fóra de España, EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. e o Usuario, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométese á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Lalín

3 RETIRADA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo dun mes despois de comunicar o seu desexo por correo electrónico dirixido a administracion@embutidoslalinense.com ;


Suscríbete a nuestra newsletter